RefCode  authors  title
Antico2004 Antico Gallina, M Acque per l'utilitas, per la salubritas, per l'amoenitas
Annoscia2007 Annoscia, G M Fonti e strutture per la conoscenza del sistema idrico di Roma nel Medioevo
Angius1833 Angius, V Cagliari
Angelakis2007 Angelakis, A N, Koutsoyiannis, D Water and wastewater technologies in ancient civilizations
Angelakis2003 Angelakis, A N, Koutsoyiannis, D Urban water engineering and management in ancient Greek times
Andujar1991 Andujar Arias, C, Barrau Peloche, J M, C Presa de Bercial
Andritsos1997 Andritsos, N, Karabelas, A J, Koutsoukos, P G Morphology and Structure of CaCO3 Scale Layers Formed under Isothermal Flow Conditions
Andrieux1997 Andrieux, J L Les cites romaines de Béziers et Narbonne
Andrieu1997b Andrieu, J L, Cazal, G L'aqueduc gallo-romain de Cabezac près de Narbonne
Andrieu1997a Andrieu, J L Techniques de construction des aqueducs sur les territoires des cités romaines de Béziers et de Narbonne
Andrieu1994 Andrieu, J L, Mailhe, J P Les aqueducs romain et medieval de Gabian
Andrieu1990 Andrieu, J L Béziers, l'aqueduc Romain
Andria2006 d' Andria, F, Campagna, L The Castellum Aquae of Hierapolis of Phrygia
Andreu2010 Cuestiones urbanísticas en torno a la Civitas de los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)
Andreu2005 Andreu Pintado, J Algunas consideraciones sobre las ciudades romanas del territorio vascón y su proceso de monumentalización
Andreou1987 Andreou, I Το εργο τησ ΙΒ’ Εφορειασ Αρχαιοτητων
Andreou1978 Andreou, I
Andreossy1828 Andréossy, A F Constantinople et le Bosphore de Thrace pendant les années 1812, 1813, 1814 et pendant l'année 1826
Andre1991 Andre, O, Bertraux, V Les aqueducs souterrains construits par les romains
Andral1850 Andral Aqueduc romain de Cahors

 Back